Soňa Fišerová

Kojetín 1

43201 Radonice

Česká republika

tel. 602149594

e.mail: sona.fiserova.sf@seznam.cz